Ευ επιχειρείν

Ευ επιχειρείν

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί για την εταιρεία SKYTELECOM επένδυση στρατηγικής σημασίας. Μέσω αυτής συμβάλλει µε κάθε δυνατό τρόπο στην αναβάθμιση της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και στη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος. Ως βασική προϋπόθεση για την αειφορία και  βιώσιμη ανάπτυξη της, η SKYTELECOM στοχεύει στην πρόληψη και όχι στην αντιμετώπιση.

 • Ενδυναμώνουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της εταιρείας.
 • Προωθούμε την εξωστρέφεια
 • Υιοθετούμε άριστες εργασιακές πρακτικές που επιτρέπουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων
 • Δημιουργούμε κοινή κουλτούρα για την Εταιρική Υπευθυνότητα
 • Ενισχύουμε το ηθικό πλεονέκτημα της πράσινης επιχειρηματικότητας απέναντι σε κάθε μορφή ζωής.
 • Δίνουμε έμφαση στη συνεχή περιβαλλοντική/κοινωνική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων
 • Προωθούμε τον εθελοντισμό και την έννοια της κοινωνικής προσφοράς
 • Μειώνουμε το λειτουργικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας
 • Μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας με τη χρήση Φωτοβολταικών για την επίτευξη φιλικής προς το περιβάλλον λειτουργίας της εταιρείας. Το όφελος για το περιβάλλον είναι σημαντικό δεδομένου  ότι για κάθε kW εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής μονάδας κάθε χρόνο αποφεύγονται εκπομπές  1,4 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε 500 λίτρα πετρελαίου ή σε 1500 τετραγωνικά μέτρα δάσους ή 75 δέντρα.
 • Με τη χρήση Φωτοβολταικών συνεισφέρουμε στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), συμβάλλοντας έτσι στον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών.
 • Συμμετέχουμε σε δράσεις που ωφελούν το περιβάλλον και την κοινωνία
 • Επενδύουμε σε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές για την ενημέρωση των πελατών, τις τραπεζικές υπηρεσίες, τη λειτουργία της εταιρείας.

Γίνε συνδρομητής

Αποστολή

Αναζήτηση