Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με όλα τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε να καλέσετε στο τηλέφωνο +30 21 5000 5000.