Προγράμματα

Professional

Πλοήγηση, εφαρμογές, Video&Audio streaming, συστήματα ασφαλείας. Συνδυαστικά Προγράμματα internet υπέρ-υψηλών ταχυτήτων & τηλεφωνίας για εταιρικά δίκτυα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός κάθε επιχείρησης ξεκινά με τα νέα προγράμματα Professional. Δημιούργησε αυτό που ταιριάζει στα μέτρα της δικής σου με ταχύτητα internet 1Gbps, τεχνική μελέτη του χώρου & άμεση εγκατάσταση.

Τεχνολογία Αναμεταδότη χρήσης ελεύθερης ζώνης.

ProFlex 100/100

Download/Upload

Agreegated 100mbps

Δωρεάν λεπτά προς σταθερά

1000'

100% Επιδότηση Εξοπλισμού

Δωρεάν εξοπλισμός

STATIC IP

ΔΩΡΕΑΝ

Το Θέλω!

ProFlex 300/300

Download/Upload

Agreegated 300mbps

Δωρεάν λεπτά προς σταθερά

1000'

100% Επιδότηση Εξοπλισμού

Δωρεάν εξοπλισμός

STATIC IP

ΔΩΡΕΑΝ

Το Θέλω!

ProFlex 500/500

Download/Upload

Agreegated 500mbps

Δωρεάν λεπτά προς σταθερά

1000'

100% Επιδότηση Εξοπλισμού

Δωρεάν εξοπλισμός

STATIC IP

ΔΩΡΕΑΝ

Το Θέλω!

ProFlex 1GB/1GB

Download/Upload

Agreegated 1Gbps

Δωρεάν λεπτά προς σταθερά

1000'

100% Επιδότηση Εξοπλισμού

Δωρεάν εξοπλισμός

STATIC IP

ΔΩΡΕΑΝ

Το Θέλω!

Αναζήτηση